ដាក់ប្រាក់ - Binomo Cambodia - Binomo កម្ពុជា

របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
Binomo ផ្តល់នូវជម្រើសទូទាត់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីជួញដូររបស់អ្នក។

អាស្រ័យលើប្រទេសរបស់អ្នក អ្នកអាចដាក់ប្រាក់ដូចជា EUR, USD, ឬ GBP ... ទៅកាន់គណនី Binomo របស់អ្នកដោយប្រើការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ឬកាតធនាគារ។

អនុញ្ញាតឱ្យយើងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដាក់ប្រាក់ និងបង្កើតមូលនិធិបន្ថែមនៅក្នុងទីផ្សារនេះនៅ Binomo ។


របៀបដាក់ប្រាក់នៅលើ Binomo

របៀបដាក់ប្រាក់តាមរយៈ E-payments នៅលើ Binomo

ធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយគណនីជួញដូររបស់អ្នកដោយប្រើ E-payments ដែលជាសេវាកម្មកាបូបឌីជីថលសកលដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដាក់ប្រាក់ភ្លាមៗដោយមិនគិតពីទីតាំង។


ដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Skrill

1. ចុចលើប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសប្រទេសរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែក "ប្រទេស" ហើយជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រ "Skrill" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់ប្រាក់ ហើយចុចលើប៊ូតុង “ដាក់ប្រាក់”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. ចុចលើប៊ូតុង "ចម្លង" ដើម្បីចម្លងអ៊ីមែលគណនី Skrill របស់ Binomo ។ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "បន្ទាប់" ។
ឬអ្នកអាចចុច "របៀបដាក់ប្រាក់" ដើម្បីទទួលបានការណែនាំ GIF ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. អ្នកត្រូវបញ្ចូលលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការ Skrill ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន សូមបើកគណនី Skrill របស់អ្នក បន្ទាប់មកផ្ញើប្រាក់ទៅគណនី Binomo ដែលអ្នកបានចម្លងអាសយដ្ឋាន។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

5.1 បើកគណនី Skrill របស់អ្នក ចុចប៊ូតុង "ផ្ញើ" ហើយជ្រើសរើសជម្រើស "Skrill to Skrill" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5.2 បិទភ្ជាប់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល Binomo ដែលអ្នកបានចម្លងពីមុន ហើយចុចប៊ូតុង "បន្ត" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5.3 បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ផ្ញើ បន្ទាប់មកចុច "បន្ត" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5.4 ចុចប៊ូតុង "បញ្ជាក់" ដើម្បីបន្ត។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5.5 បញ្ចូលកូដ PIN បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "បញ្ជាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5.6 មូលនិធិត្រូវបានផ្ញើ។ ឥឡូវអ្នកត្រូវចម្លងលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការ ធ្វើតាមទំព័រប្រតិបត្តិការ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5.7 ជ្រើសរើសប្រតិបត្តិការដែលអ្នកបានផ្ញើទៅកាន់គណនី Binomo ហើយចម្លងលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. ត្រលប់ទៅទំព័រ Binomo ហើយបិទភ្ជាប់លេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការទៅប្រអប់។ បន្ទាប់មកចុច "បញ្ជាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
7. ការបញ្ជាក់អំពីដំណើរការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងបង្ហាញឡើង។ ព័ត៌មានផងដែរអំពីការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងមាននៅក្នុងទំព័រ "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ" នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

ដាក់ប្រាក់តាមកាត AstroPay

1. ចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃអេក្រង់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសប្រទេសរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែក "ប្រទេស" ហើយជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ "AstroPay" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ ហើយចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. ចុច "ខ្ញុំមានកាត AstroPay រួចហើយ"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. បញ្ចូលព័ត៌មានកាត AstroPay របស់អ្នក (លេខកាត កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ និងលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់)។ បន្ទាប់មកចុច "បញ្ជាក់ការដាក់ប្រាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. ការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការដោយជោគជ័យ។ ចុច "ត្រលប់ទៅ Dolphin Corp" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
7. ការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជាក់! ចុច "បន្តការជួញដូរ"។

8. ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ចុចប៊ូតុង “ដាក់ប្រាក់” នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំនៃអេក្រង់ ហើយបន្ទាប់មកចុចលើផ្ទាំង “ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
9. ចុចលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកដើម្បីតាមដានស្ថានភាពរបស់វា។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

ការដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Advcash

1. ចុចលើប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសប្រទេសរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែក "ប្រទេស" ហើយជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រ "Advcash" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់ប្រាក់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅវិធីបង់ប្រាក់ Advcash ចុចលើប៊ូតុង "ចូលទៅកាន់ការទូទាត់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. បញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ពាក្យសម្ងាត់នៃគណនី Advcash របស់អ្នក ហើយចុចលើប៊ូតុង "ចូលទៅ Adv" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

6. ជ្រើសរើសរូបិយប័ណ្ណនៃគណនី Advcash របស់អ្នក ហើយចុចលើប៊ូតុង "បន្ត" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
7. បញ្ជាក់ការផ្ទេររបស់អ្នកដោយចុចលើប៊ូតុង "បញ្ជាក់"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
8. ការបញ្ជាក់អំពីប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់អ្នក។ បើកប្រអប់អ៊ីមែលរបស់អ្នក ហើយបញ្ជាក់វា ដើម្បីបញ្ចប់ការដាក់ប្រាក់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
9. បន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់អ្នកនឹងទទួលបានសារនេះអំពីប្រតិបត្តិការជោគជ័យ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
10. អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតនៃការទូទាត់ដែលបានបញ្ចប់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
11. ការបញ្ជាក់អំពីដំណើរការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងទំព័រ "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ" នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

ដាក់ប្រាក់តាមរយៈលុយល្អឥតខ្ចោះ

1. ចុចលើប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសផ្នែក "ប្រទេស" ហើយជ្រើសរើសវិធី "Perfect Money"
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់ប្រាក់ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់"
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. បញ្ចូលលេខសម្គាល់សមាជិករបស់អ្នក ពាក្យសម្ងាត់ និងលេខ Turing បន្ទាប់មកចុចលើ "មើលការទូទាត់ជាមុន។ ប៊ូតុង
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. ថ្លៃដំណើរការត្រូវបានកាត់ចេញ។ ចុចលើប៊ូតុង "បញ្ជាក់ការទូទាត់" ដើម្បីដំណើរការការទូទាត់
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ជាក់ការទូទាត់ជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃការទូទាត់
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
7. ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកបានជោគជ័យ។ បន្ទាប់ពីការទូទាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ វា។ នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបង្កាន់ដៃសម្រាប់ការទូទាត់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

របៀបដាក់ប្រាក់តាមកាតធនាគារនៅលើ Binomo

ក្នុងករណីភាគច្រើន មូលនិធិត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរយៈពេល មួយម៉ោង ឬភ្លាមៗទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពេលខ្លះ វាអាចចំណាយពេលយូរជាងនេះ អាស្រ័យលើអ្នកផ្តល់សេវាបង់ប្រាក់របស់អ្នក។ សូមពិនិត្យមើលពេលវេលាដំណើរការការទូទាត់សម្រាប់ប្រទេស និងម៉ាកកាតរបស់អ្នក មុនពេលទាក់ទងផ្នែកជំនួយ Binomo។


ការដាក់ប្រាក់នៅកាហ្សាក់ស្ថាន (Visa / Mastercard / Maestro)

1. ចុចលើប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើស "កាហ្សាក់ស្ថាន" នៅក្នុងផ្នែក "ប្រទេស" ហើយជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រ "Visa / Mastercard / Maestro" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់ប្រាក់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. បំពេញព័ត៌មានលំអិតអំពីកាតធនាគាររបស់អ្នក ហើយចុចលើប៊ូតុង "បង់ប្រាក់"។

ប្រសិនបើកាតរបស់អ្នកត្រូវបានចេញដោយធនាគារ Kaspi នោះ សូមពិនិត្យមើលក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលអ្នកបានបើកដំណើរការជម្រើសបង់ប្រាក់នៅលើអ៊ីនធឺណិត ហើយអ្នកមិនទាន់ដល់កម្រិតកំណត់របស់អ្នកទេ។ អ្នកក៏អាចពង្រីកដែនកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកផងដែរ។

ធនាគាររបស់អ្នកក៏អាចបដិសេធប្រតិបត្តិការផងដែរ ដើម្បីជៀសវាងវា សូមអនុវត្តតាមព័ត៌មាននេះ៖
1. ប្រសិនបើធនាគាររបស់អ្នកមានការសង្ស័យពីការក្លែងបន្លំ នោះវានឹងបដិសេធប្រតិបត្តិការ។
2. បន្ទាប់មកចំនួនចៃដន្យត្រូវបានដកពីកាតរបស់អ្នក (ពី 50 ទៅ 99 tenge)។
3. អ្នកនឹងស្នើឱ្យបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានដកប្រាក់។ បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ពីសារ SMS នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។
4. ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់ត្រឹមត្រូវ នោះអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីស។
5. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដកនឹងប្រគល់ទៅកាតវិញ។
6. ការបង់ប្រាក់បន្ទាប់នឹងទទួលបានជោគជ័យ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ម្តងពីធនាគាររបស់អ្នក ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ។

6. ប្រសិនបើការទូទាត់បានជោគជ័យ អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រខាងក្រោមជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ កាលបរិច្ឆេទ និងលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការដែលបានចង្អុលបង្ហាញ៖
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo


ការដាក់ប្រាក់នៅប្រទេសទួរគី (Visa / Mastercard / Maestro)

អ្នកអាចប្រើវិធីបង់ប្រាក់នេះបានលុះត្រាតែអ្នក៖

 • មានសញ្ជាតិទួរគី (មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពេញលេញ);
 • ប្រើអាសយដ្ឋាន IP ទួរគី;

ចាំ!

 • អ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការជោគជ័យបានតែ 5 ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។
 • អ្នកត្រូវរង់ចាំ 30 នាទីបន្ទាប់ពីធ្វើប្រតិបត្តិការ ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការមួយផ្សេងទៀត។
 • អ្នកអាចប្រើលេខសម្គាល់ទួរគី 1 ដើម្បីបំពេញគណនីរបស់អ្នក។


អ្នកក៏អាចប្រើវិធីបង់ប្រាក់ផ្សេងទៀតផងដែរ។

1. ចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំនៃអេក្រង់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើស "តួកគី" នៅក្នុងផ្នែក "ប្រទេស" ហើយជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ "Visa / Mastercard / Maestro" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ បញ្ចូលឈ្មោះ និងនាមត្រកូលរបស់អ្នក ហើយចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. បំពេញព័ត៌មានកាតរបស់អ្នក ហើយចុចប៊ូតុង "Yatır" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. សារ SMS ដែលមានលេខកូដនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។ បញ្ចូលលេខកូដហើយចុច "Onay" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. ការបង់ប្រាក់របស់អ្នកបានជោគជ័យ។ អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅទំព័របន្ទាប់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
7. អ្នកអាចត្រលប់ទៅ Binomo ដោយចុចប៊ូតុង "Siteye Geri Dön" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
8. ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់ផ្ទាំង "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ" ហើយចុចលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកដើម្បីតាមដានស្ថានភាពរបស់វា។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

ដាក់ប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ (Visa / Mastercard / Maestro)

1. ចុចលើប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសប្រទេសរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែក “ប្រទេស” ហើយជ្រើសរើស “Visa”, “Mastercard/Maestro” method។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់ប្រាក់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. បំពេញព័ត៌មានលម្អិតកាតធនាគាររបស់អ្នក ហើយចុចលើប៊ូតុង "បង់ប្រាក់"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. បញ្ជាក់ការបង់ប្រាក់ជាមួយនឹងលេខកូដសម្ងាត់តែម្តងដែលបានទទួលក្នុងសារ SMS ។

6. ប្រសិនបើការទូទាត់បានជោគជ័យ អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ទំព័រខាងក្រោមជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ កាលបរិច្ឆេទ និងលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការដែលបានចង្អុលបង្ហាញ៖
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

ដាក់ប្រាក់នៅអ៊ុយក្រែន (Visa / Mastercard / Maestro)

1. ចុចលើប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើស "អ៊ុយក្រែន" នៅក្នុងផ្នែក "ប្រទេស" ហើយជ្រើសរើស "Mastercard/Maestro" ឬ "Visa" method អាស្រ័យលើវិធីដែលអ្នកប្រើ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់ប្រាក់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. បំពេញព័ត៌មានលំអិតអំពីកាតធនាគាររបស់អ្នក ហើយចុចលើប៊ូតុង "បង់ប្រាក់"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. បញ្ជាក់ការបង់ប្រាក់ជាមួយនឹងលេខកូដសម្ងាត់តែម្តងដែលបានទទួលក្នុងសារ SMS ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. ប្រសិនបើការទូទាត់បានជោគជ័យ អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅទំព័រខាងក្រោមជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ កាលបរិច្ឆេទ និងលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការដែលបានចង្អុលបង្ហាញ៖
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

ដាក់ប្រាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌា (Visa / Mastercard / Rupay)

1. ចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃអេក្រង់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើស “ឥណ្ឌា” នៅក្នុងផ្នែក “ប្រទេស” ហើយជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ “Visa”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ហើយចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតកាតរបស់អ្នក ហើយចុច "បង់ប្រាក់"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ម្តង (OTP) ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ហើយចុច “ដាក់ស្នើ”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. ការបង់ប្រាក់របស់អ្នកបានជោគជ័យ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
7. អ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្ទាំង "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

របៀបដាក់ប្រាក់តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារនៅលើ Binomo

អ្នកអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីជួញដូររបស់អ្នកនៅលើ Binomo ជាមួយនឹងការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ដែលជាវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការពីគណនីធនាគាររបស់អ្នកទៅកាន់គណនី Binomo របស់អ្នក។

ដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Boleto Rapido

1. ចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃអេក្រង់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសប្រទេសប្រេស៊ីលនៅក្នុងផ្នែក "ប្រទេស" ហើយជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ "Boleto Rapido" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. បញ្ចូលចំនួនប្រាក់បញ្ញើ ហើយចុច “ដាក់ប្រាក់”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់ទំព័ររបស់អ្នកផ្តល់ការបង់ប្រាក់។ បញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក៖ ឈ្មោះរបស់អ្នក CPF ​​CEP អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទ។ ចុច "បញ្ជាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. អ្នកអាចទាញយក Boleto ដោយចុច “Save PDF”។ ឬអ្នកអាចស្កេនបាកូដជាមួយកម្មវិធីធនាគាររបស់អ្នក ឬចម្លងលេខកូដ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីគណនីធនាគាររបស់អ្នក ហើយចុច "Pagamentos" ។ ស្កេនលេខកូដដោយប្រើកាមេរ៉ារបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចបញ្ចូលលេខ Boleto ដោយដៃដោយចុចលើ “Digitar Números”។ នៅពេលអ្នកស្កេន ឬបញ្ចូលលេខ Boleto អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅទំព័របញ្ជាក់។ ពិនិត្យមើលថាតើព័ត៌មានទាំងអស់ត្រឹមត្រូវហើយចុច "បញ្ជាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
7. ពិនិត្យមើលថាតើផលបូកត្រឹមត្រូវហើយចុច “Próximo”។ ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការសូមចុច "ចុងក្រោយ" ។ បន្ទាប់មកបញ្ចូលកូដ PIN 4 ខ្ទង់របស់អ្នក ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
8. ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក សូមត្រលប់ទៅផ្ទាំង "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ" ហើយចុចលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពរបស់វា។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

ដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Itau

1. ចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃអេក្រង់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសប្រទេស ហើយជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ "Itau"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. បញ្ចូលចំនួនប្រាក់បញ្ញើ ហើយចុច “ដាក់ប្រាក់”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់ទំព័ររបស់អ្នកផ្តល់ការបង់ប្រាក់។ ជ្រើសរើស Bradesco ហើយបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក៖ ឈ្មោះ CPF CEP អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ចុច "បញ្ជាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. ចំណាំ PIX Key ។ កុំបិទទំព័រនេះនៅឡើយ ដូច្នេះអ្នកអាចបញ្ចប់ការទូទាត់ដោយទាញយកបង្កាន់ដៃ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Itau របស់អ្នក។ ចុចលើម៉ឺនុយ "PIX" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
7. ប៉ះ “Transferir” ហើយបញ្ចូល PIX key – e-mail address ពីជំហានទី 5. ចុច “Continuar”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
8. ពិនិត្យមើលថាតើផលបូកនៃប្រាក់បញ្ញើត្រឹមត្រូវឬអត់ ហើយចុចលើ "បន្ត"។ ត្រូវប្រាកដថាព័ត៌មានលម្អិតនៃការទូទាត់ទាំងអស់គឺត្រឹមត្រូវ ហើយចុច "Pagar" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
9. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ ជ្រើសរើសប្រភេទគណនី ហើយចុច "បន្ត"។

10. ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទហើយចុច "បន្ត" ។

11. ពិនិត្យមើលថាតើអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយចុច "បញ្ជាក់" ។ បន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខកូដសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។

12. ការទូទាត់បានបញ្ចប់។ ថតអេក្រង់នៃបង្កាន់ដៃ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
13. ត្រលប់ទៅទំព័រពីជំហានទី 5 ហើយចុចលើប៊ូតុង "ចុចទីនេះដើម្បីផ្ញើភស្តុតាង" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
14. បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតអំពីធនាគាររបស់អ្នក ហើយចុច "ផ្ទុកឡើង" ដើម្បីផ្ទុកឡើងវិក័យប័ត្ររបស់អ្នក។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
15. ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក សូមត្រលប់ទៅផ្ទាំង "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ" ហើយចុចលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពរបស់វា។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

ដាក់ប្រាក់តាមរយៈ PicPay

1. ចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃអេក្រង់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសប្រទេស ហើយជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ "PicPay"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. បញ្ចូលចំនួនប្រាក់បញ្ញើ ហើយចុច “ដាក់ប្រាក់”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់ទំព័ររបស់អ្នកផ្តល់ការបង់ប្រាក់។ បញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក៖ ឈ្មោះរបស់អ្នក CPF ​​CEP អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទ។ ចុច "បញ្ជាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. លេខកូដ QR នឹងត្រូវបានបង្កើត។ អ្នកអាចស្កេនវាជាមួយកម្មវិធី PicPay របស់អ្នក។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. បើកកម្មវិធី PicPay របស់អ្នក ចុច “QR code”។ ស្កេនលេខកូដពីជំហានមុន។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
7. ជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ ហើយចុចលើ “Pagar”។ បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីកាតធនាគាររបស់អ្នក ចុច "បន្ត"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
8. បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ PicPay របស់អ្នក ហើយចុចលើ “បន្ត”។ អ្នកនឹងឃើញការបញ្ជាក់ពីការទូទាត់របស់អ្នក។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
9. ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក សូមត្រលប់ទៅផ្ទាំង "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ" ហើយចុចលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពរបស់វា។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

ដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Pagsmile

1. ចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃអេក្រង់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសប្រទេស ហើយជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់មួយក្នុងចំណោមវិធីបង់ប្រាក់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. បញ្ចូលចំនួនប្រាក់បញ្ញើ ហើយចុច “ដាក់ប្រាក់”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់ទំព័ររបស់អ្នកផ្តល់ការបង់ប្រាក់។ សម្រាប់ការទូទាត់តាមរយៈ Boleto Rápido និង Lotérica សូមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក៖ ឈ្មោះរបស់អ្នក CPF ​​CEP អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទ។ ចុច "បញ្ជាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. សម្រាប់ការទូទាត់តាមរយៈ PicPay ឬធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារខាងក្រោម អ្នកអាចជ្រើសរើសនៅលើអេក្រង់ Itaú, Santander, Bradesco e Caixa បញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក៖ ឈ្មោះរបស់អ្នក CPF ​​អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទ។ ចុច "បញ្ជាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. ដើម្បីបញ្ចប់ការទូទាត់ដោយប្រើ Boleto Rápido សូមទាញយក Boleto ដោយចុច "Salavar PDF" ។ ឬអ្នកអាចស្កេនបាកូដជាមួយកម្មវិធីធនាគាររបស់អ្នក ឬចម្លងលេខកូដ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
7. តាមលំដាប់លំដោយ ដើម្បីបញ្ចប់ការទូទាត់ដោយប្រើ Lotérica សូមកត់ចំណាំ “Código de convênio” និង “Número de CPF/CNPJ” របស់អ្នក ហើយទៅកាន់ “Lotérica” ដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីធ្វើការទូទាត់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
8. ដើម្បីបញ្ចប់ការទូទាត់តាមរយៈ PicPay សូមកត់សម្គាល់ថាកូដ QR នឹងត្រូវបានបង្កើត។ អ្នកអាចស្កេនវាជាមួយកម្មវិធី PicPay របស់អ្នកដោយប្រើការណែនាំជាជំហានៗនៅក្នុងតំណភ្ជាប់នេះ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
9. ដើម្បីបញ្ចប់ការបង់ប្រាក់ដោយប្រើការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ សូមចំណាំ PIX Key ។ កុំបិទទំព័រនេះនៅឡើយ ដូច្នេះអ្នកអាចបញ្ចប់ការទូទាត់ដោយទាញយកបង្កាន់ដៃ។ បន្ទាប់មក ចុចលើឈ្មោះធនាគារ ដើម្បីមើលការណែនាំជាជំហាន ៗ អំពីរបៀបបំពេញការដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Itaú, Santander, Bradesco និង Caixa ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
10. ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក សូមត្រលប់ទៅផ្ទាំង "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ" ហើយចុចលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពរបស់វា។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
11. ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើងតាមរយៈការជជែករបស់យើង ទូរលេខ៖ ក្រុមជំនួយ Binomo ក៏ដូចជាតាមរយៈអ៊ីមែលរបស់យើង៖ [email protected]

ដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Santander

1. ចុចប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃអេក្រង់។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសប្រទេស ហើយជ្រើសរើសវិធីបង់ប្រាក់ "Santander"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. បញ្ចូលចំនួនប្រាក់បញ្ញើ ហើយចុច “ដាក់ប្រាក់”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់ទំព័ររបស់អ្នកផ្តល់ការបង់ប្រាក់។ ជ្រើសរើស Bradesco ហើយបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក៖ ឈ្មោះ CPF CEP អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ចុច "បញ្ជាក់" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. ចំណាំ PIX Key ។ កុំបិទទំព័រនេះនៅឡើយ ដូច្នេះអ្នកអាចបញ្ចប់ការទូទាត់ដោយទាញយកបង្កាន់ដៃ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. ចូលទៅក្នុងគណនី Santander របស់អ្នក។ ចុចលើម៉ឺនុយ "PIX" ហើយបន្ទាប់មកចុច "ផ្ទេរ" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
7. ជ្រើសរើស “Pix e Transferências”។ បន្ទាប់មកជ្រើសរើស "Fazer uma transferência"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
8. បំពេញព័ត៌មានគណនីដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ។ ចុច "បន្ត" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
9. ការទូទាត់បានបញ្ចប់។ រក្សាទុកបង្កាន់ដៃដោយចុច "Salvar en PDF" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
10. ត្រលប់ទៅទំព័រពីជំហានទី 5 ហើយចុចលើប៊ូតុង “ចុចទីនេះដើម្បីផ្ញើភស្តុតាង”។ បញ្ចូលព័ត៌មានលំអិតអំពីធនាគាររបស់អ្នក ហើយចុច "អាប់ឡូត" ដើម្បីបង្ហោះបង្កាន់ដៃរបស់អ្នក។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
11. ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក សូមត្រលប់ទៅផ្ទាំង "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ" ហើយចុចលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក ដើម្បីតាមដានស្ថានភាពរបស់វា។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)

តើនៅពេលណាដែលមូលនិធិនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំ?

ប្រព័ន្ធទូទាត់ភាគច្រើនដំណើរការប្រតិបត្តិការភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ត្រូវបានទទួល ឬក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃធ្វើការ។ មិន​មែន​ទាំង​អស់​នោះ​ទេ ហើយ​ក៏​មិន​មែន​ក្នុង​គ្រប់​ករណី​ដែរ។ ពេលវេលាបញ្ចប់ជាក់ស្តែងគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកផ្តល់ការទូទាត់។ ជាធម្មតាលក្ខខណ្ឌត្រូវបានបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័រអ្នកផ្តល់សេវា ឬបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលនៃការបញ្ជាទិញប្រតិបត្តិការ។

ប្រសិនបើការទូទាត់របស់អ្នកនៅតែ "រង់ចាំ" លើសពី 1 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ឬវាត្រូវបានបញ្ចប់ ប៉ុន្តែមូលនិធិមិនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកទេ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ [email protected] នៅក្នុងការជជែកផ្ទាល់។


តើវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅអ្នកទេ?

វាមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុង ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់តាមរយៈផ្នែក "អ្នកគិតលុយ" នៅលើវេទិកា Binomo (ប៊ូតុង "ដាក់ប្រាក់" នៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើ)។ យើងសហការតែជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាបង់ប្រាក់ដែលអាចទុកចិត្តបាន ដែលអនុលោមតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព និងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា 3-D Secure ឬស្តង់ដារ PCI ដែលប្រើដោយ Visa។

ក្នុងករណីខ្លះ នៅពេលធ្វើការដាក់ប្រាក់ អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅកាន់គេហទំព័រដៃគូរបស់យើង។ កុំបារម្ភ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ប្រាក់តាមរយៈ "Cashier" វាមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងក្នុងការបំពេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយផ្ញើប្រាក់ទៅ CoinPayments ឬអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ផ្សេងទៀត។


ប្រាក់​បញ្ញើ​របស់​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ឆ្លង​កាត់ តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច?

ការបង់ប្រាក់ដែលមិនជោគជ័យទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមប្រភេទទាំងនេះ៖

 • មូលនិធិមិនត្រូវបានកាត់ចេញពីកាត ឬកាបូបរបស់អ្នកទេ។ តារាងលំហូរខាងក្រោមបង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

 • មូលនិធិត្រូវបានដកប្រាក់ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី Binomo ទេ។ តារាងលំហូរខាងក្រោមបង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
ក្នុងករណីដំបូង ពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុង "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ"។

នៅក្នុងកំណែគេហទំព័រ៖ ចុចលើរូបភាពប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃអេក្រង់ ហើយជ្រើសរើសផ្ទាំង “Cashier” នៅក្នុងម៉ឺនុយ។ បន្ទាប់មកចុចលើផ្ទាំង "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ៖ បើកម៉ឺនុយខាងឆ្វេង ជ្រើសរើសផ្នែក "សមតុល្យ"។

ប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកគឺ “ កំពុងរង់ចាំ ” សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

1. ពិនិត្យមើលការណែនាំអំពីរបៀបដាក់ប្រាក់ជាមួយនឹងវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកដាក់ប្រាក់នៃមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកមិនបានខកខានជំហានណាមួយឡើយ។

2. ប្រសិនបើដំណើរការនៃការទូទាត់របស់អ្នកចំណាយពេលយូរ ជាងថ្ងៃធ្វើការ សូមទាក់ទងធនាគារ ឬអ្នកផ្តល់កាបូបឌីជីថលរបស់អ្នក ដើម្បីជួយអ្នកបញ្ជាក់ពីបញ្ហា។

3. ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ការទូទាត់របស់អ្នកនិយាយថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមិនទាន់ទទួលបានថវិការបស់អ្នក សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ [email protected] ឬនៅក្នុងការជជែកផ្ទាល់។ យើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

ប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកគឺ “ បដិសេធ ” ឬ “ កំហុស ” សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

1. ចុចលើការដាក់ប្រាក់ដែលត្រូវបានបដិសេធ។ ក្នុងករណីខ្លះ ហេតុផលបដិសេធត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ ដូចជានៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងក្រោម។ (ប្រសិនបើហេតុផលមិនត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញ ឬអ្នកមិនដឹងពីរបៀបជួសជុលវា សូមចូលទៅកាន់ជំហានទី 4)
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ដោះស្រាយបញ្ហា ហើយពិនិត្យមើលវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកពីរដង។ ត្រូវប្រាកដថាវាមិនផុតកំណត់ទេ អ្នកមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ ហើយអ្នកបានបញ្ចូលព័ត៌មានដែលត្រូវការទាំងអស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ រួមទាំងឈ្មោះ និងលេខកូដបញ្ជាក់សារ SMS របស់អ្នក។ យើងក៏សូមណែនាំឱ្យពិនិត្យមើលការណែនាំអំពីរបៀបដាក់ប្រាក់ដោយប្រើវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកដាក់ប្រាក់នៃមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយ។

3. ផ្ញើសំណើដាក់ប្រាក់របស់អ្នកម្តងទៀត។

4. ប្រសិនបើព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមិនអាចផ្ទេរប្រាក់បាន ឬប្រសិនបើហេតុផលនៃការបដិសេធមិនត្រូវបានបង្ហាញ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ [email protected] ឬនៅក្នុងការជជែកផ្ទាល់។ យើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

ក្នុងករណីទីពីរ នៅពេលដែលមូលនិធិត្រូវបានដកពីកាត ឬកាបូបរបស់អ្នក ប៉ុន្តែអ្នកមិនបានទទួលវា ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។យើងនឹងត្រូវបញ្ជាក់ការបង់ប្រាក់ ដើម្បីតាមដានការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។

ដើម្បីជួយយើងផ្ទេរប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នកទៅគណនី Binomo របស់អ្នក សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

1. ប្រមូលការបញ្ជាក់អំពីការទូទាត់របស់អ្នក។ វាអាចជា របាយការណ៍ធនាគាររូបថតអេក្រង់ ពីកម្មវិធីធនាគារ ឬសេវាកម្មអនឡាញ។ នាមខ្លួន និងនាមត្រកូលរបស់អ្នក លេខកាត ឬកាបូប ផលបូកនៃការទូទាត់ និងកាលបរិច្ឆេទដែលវាត្រូវបានធ្វើគួរតែអាចមើលឃើញ។

2. ប្រមូលលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការនៃការទូទាត់នោះនៅលើ Binomo ។ ដើម្បីទទួលបានលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការ សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

 • ចូលទៅកាន់ផ្នែក "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ" ។

 • ចុចលើប្រាក់បញ្ញើដែលមិនទាន់បានកាត់ចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នក។

របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

 • ចុចប៊ូតុង "ចម្លងប្រតិបត្តិការ" ។ ឥឡូវអ្នកអាចបិទភ្ជាប់វានៅក្នុងសំបុត្រមួយមកពួកយើង។

របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. ផ្ញើការបញ្ជាក់ពីការទូទាត់ និងលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការទៅកាន់ [email protected] ឬនៅក្នុងការជជែកផ្ទាល់។ អ្នកក៏អាចពន្យល់យ៉ាងខ្លីអំពីបញ្ហាផងដែរ។

ហើយកុំបារម្ភ យើងនឹងជួយអ្នកតាមដានការទូទាត់របស់អ្នក ហើយផ្ទេរវាទៅគណនីរបស់អ្នកឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំ?

នៅពេលអ្នកដាក់ប្រាក់ វាត្រូវបានចាត់តាំងជាមួយនឹង ស្ថានភាព " កំពុងរង់ចាំ "។ ស្ថានភាពនេះមានន័យថាអ្នកផ្តល់ការបង់ប្រាក់កំពុងដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។ អ្នកផ្តល់សេវានីមួយៗមានរយៈពេលដំណើរការរៀងៗខ្លួន។

អនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពី ពេលវេលាដំណើរការប្រតិបត្តិការ ជាមធ្យម និង អតិបរមា

សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ដែលមិនទាន់សម្រេចរបស់អ្នក៖ 1. ចុចលើរូបភាពប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកនៅជ្រុងខាងស្តាំខាងលើនៃអេក្រង់ ហើយជ្រើសរើសផ្ទាំង “ អ្នកគិតលុយ ” នៅក្នុងម៉ឺនុយ។ បន្ទាប់មកចុចលើផ្ទាំង "ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ" ។

សម្រាប់ អ្នកប្រើប្រាស់ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ៖ បើកម៉ឺនុយខាងឆ្វេង ជ្រើសរើសផ្នែក "សមតុល្យ"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ចុចលើប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់ពីរយៈពេលដំណើរការសម្រាប់ transaction.dep_2.png
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
ចំណាំ របស់អ្នក។
. ជាធម្មតា អ្នកផ្តល់ការទូទាត់ដំណើរការប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលពីរបីម៉ោង។ ពេលវេលាដំណើរការប្រតិបត្តិការអតិបរិមាគឺកម្រពាក់ព័ន្ធណាស់ ហើយជារឿយៗដោយសារតែថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិ បទប្បញ្ញត្តិរបស់អ្នកផ្តល់ការទូទាត់។ល។


តើអ្នកគិតប្រាក់សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ទេ?

Binomo មិនដែលយកថ្លៃសេវា ឬកម្រៃជើងសារសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ឡើយ។ វាផ្ទុយពីនេះ៖ អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកផ្តល់សេវាបង់ប្រាក់មួយចំនួនអាចអនុវត្តថ្លៃសេវា ជាពិសេសប្រសិនបើគណនី Binomo និងវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗគ្នា។

ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ និងការបាត់បង់ការបំប្លែងប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង អាស្រ័យលើអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ ប្រទេស និងរូបិយប័ណ្ណរបស់អ្នក។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានបញ្ជាក់នៅលើគេហទំព័រអ្នកផ្តល់សេវា ឬបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលបញ្ជាទិញ។

របៀបធ្វើការ Binomo Trading

តើទ្រព្យសកម្មជាអ្វី?

ទ្រព្យសកម្មគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រើសម្រាប់ការជួញដូរ។ ការជួញដូរទាំងអស់គឺផ្អែកលើតម្លៃថាមវន្តនៃទ្រព្យសកម្មដែលបានជ្រើសរើស។ មានប្រភេទទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគ្នា៖ ទំនិញ (មាស ប្រាក់) មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ក្រុមហ៊ុន Apple, Google), គូរូបិយប័ណ្ណ (អឺរ៉ូ/ដុល្លារ) និងសន្ទស្សន៍ (CAC40, AES) ។

ដើម្បីជ្រើសរើសទ្រព្យសកម្មដែលអ្នកចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម សូម អនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

1. ចុចលើផ្នែកទ្រព្យសកម្មនៅជ្រុងខាងឆ្វេងខាងលើនៃវេទិកាដើម្បីមើលថាតើទ្រព្យសកម្មអ្វីខ្លះដែលមានសម្រាប់ប្រភេទគណនីរបស់អ្នក។ 2. អ្នកអាចរមូរតាមបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិ។ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នកគឺពណ៌ស។ ចុចលើ assest ដើម្បីជួញដូរលើវា។ 3. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើកំណែបណ្តាញនៃវេទិកា អ្នកអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើទ្រព្យសកម្មជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ។ ចុចលើប៊ូតុង "+" ដែលនៅខាងឆ្វេងពីផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិ។ ទ្រព្យសកម្មដែលអ្នកជ្រើសរើសនឹងបន្ថែម។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo


តើខ្ញុំបើកពាណិជ្ជកម្មដោយរបៀបណា?

នៅពេលអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្ម អ្នកសម្រេចចិត្តថាតើតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មនឹងឡើង ឬចុះ ហើយទទួលបានប្រាក់ចំណេញបន្ថែម ប្រសិនបើការព្យាករណ៍របស់អ្នកត្រឹមត្រូវ។

ដើម្បីបើកការជួញដូរ សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

1. ជ្រើសរើសប្រភេទគណនីមួយ។ ប្រសិនបើគោលដៅរបស់អ្នកគឺដើម្បីអនុវត្តការជួញដូរជាមួយមូលនិធិនិម្មិត សូមជ្រើសរើស គណនីសាកល្បងប្រសិនបើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយ មូលនិធិពិត សូមជ្រើសរើស គណនីពិត
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសទ្រព្យសកម្មមួយ។ ភាគរយនៅជាប់នឹងទ្រព្យសកម្មកំណត់ប្រាក់ចំណេញរបស់វា។ ភាគរយកាន់តែខ្ពស់ – ប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកកាន់តែខ្ពស់ក្នុងករណីជោគជ័យ។

ឧទាហរណ៍។ប្រសិនបើការជួញដូរ $10 ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញ 80% បិទជាមួយនឹងលទ្ធផលវិជ្ជមាន $18 នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសមតុល្យរបស់អ្នក។ $10 គឺជាការវិនិយោគរបស់អ្នក ហើយ $8 គឺជាប្រាក់ចំណេញ។

ប្រាក់ចំណេញរបស់ទ្រព្យសកម្មមួយចំនួនអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើពេលវេលាផុតកំណត់នៃការជួញដូរ និងពេញមួយថ្ងៃអាស្រ័យលើស្ថានភាពទីផ្សារ។

ការជួញដូរទាំងអស់បិទជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបើក។

សូមចំណាំថាអត្រាប្រាក់ចំណូលអាស្រ័យលើពេលវេលានៃការជួញដូរ (ខ្លី - ក្រោម 5 នាទីឬយូរ - លើសពី 15 នាទី) ។

របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. កំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកនឹងត្រូវវិនិយោគ។ ចំនួនអប្បបរមាសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺ $1 អតិបរមា - $1000 ឬសមមូលក្នុងរូបិយប័ណ្ណគណនីរបស់អ្នក។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យចាប់ផ្តើមជាមួយការជួញដូរតូចៗ ដើម្បីសាកល្បងទីផ្សារ និងទទួលបានផាសុកភាព។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. ជ្រើសរើសពេលវេលាផុតកំណត់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម
ពេលវេលាផុតកំណត់គឺជាពេលវេលាដើម្បីបញ្ចប់ពាណិជ្ជកម្ម។ មានពេលវេលាផុតកំណត់ច្រើនសម្រាប់អ្នកជ្រើសរើស៖ 1 នាទី 5 នាទី 15 នាទី ។ល។ វាមានសុវត្ថិភាពជាងសម្រាប់អ្នកក្នុងការចាប់ផ្តើមជាមួយរយៈពេល 5 នាទី និង 1 ដុល្លារសម្រាប់ការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗ។

សូមចំណាំថាអ្នកជ្រើសរើសពេលវេលាដែលពាណិជ្ជកម្មនឹងបិទ មិនមែនរយៈពេលរបស់វានោះទេ។
ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសម៉ោង 14:45 ជាពេលវេលាផុតកំណត់របស់អ្នក នោះពាណិជ្ជកម្មនឹងបិទយ៉ាងពិតប្រាកដនៅម៉ោង 14:45 ។

ដូចគ្នានេះផងដែរ មានបន្ទាត់ដែលបង្ហាញពីពេលវេលាទិញសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើបន្ទាត់នេះ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដឹងថាតើអ្នកអាចបើកការជួញដូរផ្សេងទៀត។ ហើយបន្ទាត់ក្រហមសម្គាល់ការបញ្ចប់នៃការជួញដូរ។ នៅពេលនោះអ្នកដឹងថាពាណិជ្ជកម្មអាចទទួលបានមូលនិធិបន្ថែមឬមិនអាចទទួលបាន។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
5. វិភាគចលនាតម្លៃនៅលើគំនូសតាង និងធ្វើការព្យាករណ៍របស់អ្នក។ ចុចលើប៊ូតុងពណ៌បៃតង ប្រសិនបើអ្នកគិតថាតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មនឹងឡើង ឬប៊ូតុងក្រហម ប្រសិនបើអ្នកគិតថាវានឹងធ្លាក់ចុះ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
6. រង់ចាំសម្រាប់ការជួញដូរបិទ ដើម្បីរកមើលថាតើការព្យាករណ៍របស់អ្នកត្រឹមត្រូវឬអត់។ប្រសិនបើវាគឺ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការវិនិយោគរបស់អ្នកបូកនឹងប្រាក់ចំណេញពីទ្រព្យសកម្មនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសមតុល្យរបស់អ្នក។ នៅក្នុងករណីនៃការស្មើ - នៅពេលដែលតម្លៃបើកស្មើនឹងតម្លៃបិទ - មានតែការវិនិយោគដំបូងប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានត្រលប់ទៅសមតុល្យរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើការព្យាករណ៍របស់អ្នកមិនត្រឹមត្រូវ ការវិនិយោគនឹងមិនត្រូវបានត្រឡប់មកវិញទេ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
ចំណាំទីផ្សារតែងតែបិទនៅចុងសប្តាហ៍ ដូច្នេះគូរូបិយប័ណ្ណ ទ្រព្យសម្បត្តិទំនិញ និងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនមានទេ។ ទ្រព្យសកម្មទីផ្សារនឹងមាននៅថ្ងៃចន្ទ វេលាម៉ោង 7:00 UTC។ ក្នុងពេលនេះ យើងផ្តល់ជូននូវការជួញដូរនៅលើ OTC - ទ្រព្យសកម្មចុងសប្តាហ៍!

តើខ្ញុំគណនាការជួញដូរដោយរបៀបណា?

ចំណូលនៃការជួញដូរគឺជាផលបូកនៃការជួញដូរទាំងអស់ចាប់តាំងពីការដាក់ប្រាក់ចុងក្រោយ។
មាន​ករណី​ពីរ​ដែល​ការ​ជួញដូរ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ៖
 • អ្នកបានដាក់ប្រាក់ហើយសម្រេចចិត្តដកប្រាក់មុនពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។
 • អ្នក​បាន​ប្រើ​ប្រាក់​រង្វាន់​ដែល​បង្កប់​អត្ថន័យ​នៃ​ការ​ជួញដូរ។
ក្នុងករណីដំបូង នៅពេលអ្នកបញ្ចូលគណនីរបស់អ្នក ហើយសម្រេចចិត្តដកប្រាក់ មុនពេលការជួញដូររបស់អ្នកកើនឡើងទ្វេដងនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបានដាក់ប្រាក់នោះ វាមានលទ្ធភាពនៃកម្រៃជើងសារ 10% ។ ដើម្បីជៀសវាងកំរៃជើងសារនេះ អ្នកត្រូវតែបញ្ចប់ការជួញដូរ។

ឧទាហរណ៍ពាណិជ្ជករ​ម្នាក់​ដាក់​ប្រាក់ ៥០ ដុល្លារ។ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការជួញដូរសម្រាប់ពាណិជ្ជករនឹងមានចំនួន 100 ដុល្លារ (ចំនួនដាក់ប្រាក់ទ្វេដង) ។ នៅពេលដែលការជួញដូរត្រូវបានបញ្ចប់ ពាណិជ្ជករអាចដកប្រាក់ដោយគ្មានកម្រៃជើងសារ។

ក្នុងករណីទីពីរ នៅពេលអ្នកបើកប្រាក់រង្វាន់ អ្នកត្រូវតែបញ្ចប់ការជួញដូរដើម្បីដកប្រាក់។
ចំណូលនៃការជួញដូរត្រូវបានគណនាដោយរូបមន្តនេះ៖

ចំនួនប្រាក់រង្វាន់គុណនឹងកត្តាអានុភាពរបស់វា។
កត្តាអានុភាពអាចជា៖
 • បានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រាក់រង្វាន់។
 • ប្រសិនបើវាមិនបានបញ្ជាក់ នោះសម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ដែលមានតិចជាង 50% នៃចំនួនប្រាក់បញ្ញើ កត្តាអានុភាពនឹងមាន 35។
 • សម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់ដែលមានច្រើនជាង 50% នៃប្រាក់បញ្ញើ វានឹងមានចំនួន 40។
ឧទាហរណ៍ពាណិជ្ជករដាក់ប្រាក់ 100 ដុល្លារ ហើយប្រើប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការកើនឡើង 60% លើការដាក់ប្រាក់។ ពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមចំនួន 60 ដុល្លារ។ ក្នុងករណីនេះ ដោយសារប្រាក់រង្វាន់លើសពី 50% នៃប្រាក់បញ្ញើ កត្តាអានុភាពនឹងមាន 40។ ផលបូកនៃការជួញដូរនឹងមានៈ 60 ដុល្លារ * 40 = 2,400 ដុល្លារ។

ចំណាំទាំងការជួញដូរដែលជោគជ័យ និងមិនជោគជ័យរាប់បញ្ចូលសម្រាប់ការជួញដូរ ប៉ុន្តែមានតែប្រាក់ចំណេញរបស់ទ្រព្យសកម្មប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវយកមកពិចារណា។ ការវិនិយោគមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ។

តើខ្ញុំស្វែងរកប្រវត្តិនៃការជួញដូររបស់ខ្ញុំនៅឯណា?

មានផ្នែកប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់អំពីពាណិជ្ជកម្មបើកចំហរបស់អ្នក និងពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកបានបញ្ចប់។ ដើម្បីបើកប្រវត្តិពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

នៅក្នុងកំណែគេហទំព័រ៖

1. ចុចរូបតំណាង "នាឡិកា" នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃវេទិកា។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ចុចលើពាណិជ្ជកម្មណាមួយដើម្បីមើលព័ត៌មានបន្ថែម។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ៖
1. បើកម៉ឺនុយ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើសផ្នែក "ពាណិជ្ជកម្ម" ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
ចំណាំផ្នែកប្រវត្តិសាស្រ្តពាណិជ្ជកម្មអាចជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញជួញដូររបស់អ្នកដោយការវិភាគជាទៀងទាត់នូវវឌ្ឍនភាពរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំអានតារាងដោយរបៀបណា?

តារាងគឺជាឧបករណ៍សំខាន់របស់ពាណិជ្ជករនៅលើវេទិកា។ គំនូសតាងបង្ហាញតម្លៃថាមវន្តនៃទ្រព្យសកម្មដែលបានជ្រើសរើសក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។

អ្នកអាចកែតម្រូវតារាងតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។

1. ដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទគំនូសតាង ចុចលើរូបតំណាងគំនូសតាងនៅជ្រុងខាងក្រោមខាងឆ្វេងនៃវេទិកា។ មានគំនូសតាង 4 ប្រភេទគឺភ្នំ បន្ទាត់ ទៀន និងរបារ។
ចំណាំពាណិជ្ជករចូលចិត្តតារាងទៀនព្រោះវាជាព័ត៌មាន និងមានប្រយោជន៍បំផុត។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ដើម្បីជ្រើសរើសរយៈពេលមួយ ចុចលើរូបតំណាងពេលវេលា។ វាកំណត់ថាតើការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃថ្មីនៅក្នុងទ្រព្យសកម្មត្រូវបានបង្ហាញញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. ដើម្បីពង្រីក និងពង្រីកនៅលើគំនូសតាង សូមចុចប៊ូតុង “+” និង “-” ឬរំកិលកណ្ដុរ។ អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទអាចពង្រីក និងបង្រួមនៅលើគំនូសតាងដោយប្រើម្រាមដៃរបស់ពួកគេ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. ដើម្បីមើលការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃចាស់ សូមអូសតារាងដោយប្រើកណ្ដុរ ឬម្រាមដៃរបស់អ្នក (សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ)។

តើខ្ញុំប្រើសូចនាករយ៉ាងដូចម្តេច?

សូចនាករគឺជាឧបករណ៍ដែលមើលឃើញដែលជួយតាមដានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងចលនាតម្លៃ។ ពាណិជ្ជករប្រើវាដើម្បីវិភាគតារាង និងបញ្ចប់ការជួញដូរដែលទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀត។ សូចនាករដើរទន្ទឹមនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរផ្សេងៗគ្នា។

អ្នកអាចកែតម្រូវសូចនាករនៅជ្រុងខាងឆ្វេងខាងក្រោមនៃវេទិកា។

1. ចុចលើរូបតំណាង “ឧបករណ៍ជួញដូរ”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ធ្វើសកម្មភាពសូចនាករដែលអ្នកត្រូវការដោយចុចលើវា។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. កែតម្រូវវាតាមដែលអ្នកចង់បាន ហើយចុច "អនុវត្ត"។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
4. សូចនាករសកម្មទាំងអស់នឹងបង្ហាញនៅខាងលើបញ្ជី។ ដើម្បីលុបសូចនាករសកម្ម សូមចុចរូបតំណាងធុងសំរាម។ អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទអាចស្វែងរកសូចនាករសកម្មទាំងអស់នៅលើផ្ទាំង “សូចនាករ”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)

តើខ្ញុំអាចបិទការជួញដូរមុនពេលផុតកំណត់បានទេ?

នៅពេលអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយមេកានិកការជួញដូរពេលវេលាថេរ អ្នកជ្រើសរើសពេលវេលាពិតប្រាកដដែលពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវបានបិទ ហើយវាមិនអាចបិទមុនបានទេ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើមេកានិច CFD អ្នកអាចបិទការជួញដូរមុនពេលផុតកំណត់។ សូមចំណាំថាយន្តការនេះអាចប្រើបានតែនៅលើគណនីសាកល្បងប៉ុណ្ណោះ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីប្តូរពី demo ទៅគណនីពិត?

ដើម្បីប្តូររវាងគណនីរបស់អ្នក សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះ៖

1. ចុចលើប្រភេទគណនីរបស់អ្នកនៅជ្រុងខាងលើនៃវេទិកា។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
2. ជ្រើសរើស “គណនីពិត”។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
3. វេទិកានេះនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកថាឥឡូវនេះអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ មូលនិធិពិតប្រាកដចុច " ពាណិជ្ជកម្ម " ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo


តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួញដូរ?

គោលដៅសំខាន់នៃការជួញដូរគឺដើម្បីព្យាករណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវចលនានៃទ្រព្យសកម្មដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញបន្ថែម។
ពាណិជ្ជករគ្រប់រូបមានយុទ្ធសាស្រ្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ និងសំណុំនៃឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើឱ្យការព្យាករណ៍របស់ពួកគេកាន់តែច្បាស់លាស់។

នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដ៏រីករាយក្នុងការជួញដូរ៖
 1. ប្រើគណនីសាកល្បងដើម្បីរុករកវេទិកា។ គណនីសាកល្បងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសាកល្បងទ្រព្យសកម្ម យុទ្ធសាស្រ្ត និងសូចនាករថ្មីៗដោយគ្មានហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ វាតែងតែជាគំនិតល្អក្នុងការចូលមកក្នុងការជួញដូរដែលបានរៀបចំ។
 2. បើកការជួញដូរដំបូងរបស់អ្នកជាមួយនឹងចំនួនតិចតួច ឧទាហរណ៍ $1 ឬ $2 ។ វានឹងជួយអ្នកសាកល្បងទីផ្សារ និងទទួលបានទំនុកចិត្ត។
 3. ប្រើទ្រព្យសម្បត្តិដែលធ្លាប់ស្គាល់។ វិធីនេះ វានឹងកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកក្នុងការទស្សន៍ទាយការផ្លាស់ប្តូរ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មពេញនិយមបំផុតនៅលើវេទិកា – គូ EUR/USD ។
 4. កុំភ្លេចស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រ មេកានិច និងបច្ចេកទេសថ្មីៗ! ការរៀនគឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផុតរបស់ពាណិជ្ជករ។


តើពេលវេលាដែលនៅសល់មានន័យយ៉ាងណា?

ពេលវេលាដែលនៅសល់ (ពេលវេលាដើម្បីទិញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ) បង្ហាញពីពេលវេលាដែលនៅសល់ដើម្បីបើកការជួញដូរជាមួយនឹងពេលវេលាផុតកំណត់ដែលបានជ្រើសរើស។ អ្នក​អាច​មើល​ឃើញ​ពេល​វេលា​ដែល​នៅ​សល់​ខាង​លើ​គំនូស​តាង (នៅ​លើ​កំណែ​បណ្ដាញ​នៃ​វេទិកា) ហើយ​វា​ក៏​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ពណ៌​ក្រហម​នៅ​លើ​តារាង​ផង​ដែរ។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាផុតកំណត់ (ពេលវេលានៃការជួញដូរបានបញ្ចប់) ពេលវេលាដែលនៅសល់ក៏នឹងផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។

ហេតុអ្វីបានជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនមិនមានសម្រាប់ខ្ញុំ?

មានហេតុផលពីរយ៉ាងដែលទ្រព្យសកម្មមួយចំនួនមិនមានសម្រាប់អ្នក៖
 • ទ្រព្យសកម្មនេះអាចប្រើបានសម្រាប់តែពាណិជ្ជករដែលមានស្ថានភាពគណនីស្តង់ដារ មាស ឬវីអាយភីប៉ុណ្ណោះ។
 • ទ្រព្យសកម្មនេះអាចប្រើបានតែនៅថ្ងៃជាក់លាក់នៃសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ។
អ្នកអាចស្វែងរកបញ្ជីទ្រព្យសកម្មដែលមានសម្រាប់ស្ថានភាពគណនីរបស់អ្នកដោយចុចលើផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើវេទិកា ហើយរមូរចុះក្រោម។

ចំណាំភាពអាចរកបានអាស្រ័យលើថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ ហើយក៏អាចផ្លាស់ប្តូរពេញមួយថ្ងៃផងដែរ។


តើរយៈពេលមួយគឺជាអ្វី?

កំឡុងពេល ឬពេលវេលាកំណត់ គឺជាកំឡុងពេលដែលគំនូសតាងត្រូវបានបង្កើតឡើង។
អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូររយៈពេលដោយចុចលើរូបតំណាងនៅជ្រុងខាងក្រោមឆ្វេងនៃគំនូសតាង។
របៀបដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើ Binomo
រយៈពេលគឺខុសគ្នាសម្រាប់ប្រភេទគំនូសតាង៖
 • សម្រាប់តារាង "ទៀន" និង "របារ" រយៈពេលអប្បបរមាគឺ 5 វិនាទី អតិបរមា - 30 ថ្ងៃ។ វាបង្ហាញអំឡុងពេលដែលទៀន 1 ឬ 1 របារត្រូវបានបង្កើតឡើង។
 • សម្រាប់តារាង "ភ្នំ" និង "បន្ទាត់" - រយៈពេលអប្បបរមាគឺ 1 វិនាទី អតិបរមាគឺ 30 ថ្ងៃ។ រយៈពេលសម្រាប់តារាងទាំងនេះកំណត់ភាពញឹកញាប់នៃការបង្ហាញការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃថ្មី។
ចំណាំរយៈពេលកាន់តែធំ និន្នាការសំខាន់ៗក្នុងចលនាតម្លៃកាន់តែមើលឃើញ។ រយៈពេលកាន់តែតូច និន្នាការក្នុងស្រុកកាន់តែមើលឃើញបច្ចុប្បន្ន។
Thank you for rating.