• Период на натпреварот: Дневно
  • Награди: Награден фонд 300 долари
  • Период на промоција: Неограничено
  • Промоции: До 70% бонус депозит